Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zpracování osobních údajů
1. Udělujete tímto souhlas společnosti Jitka Kadečková , se sídlem Jenišovice 279, 46833 Jenišovice, IČ: 87059096, zapsané v živnostenském rejstříku vedeném v Turnově (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
– jméno a příjmení
– e-mail

2. Jméno, příjmení  a e-mail je nutné zpracovat za účelem zasílání newsletterů . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 50 let.

3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru WordPress
b. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
– vzít souhlas kdykoliv zpět,
– požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
– požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
– vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
– požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
– v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Naše cesty s Bonifácem

Zatím jsme společně s Bonifácem cestovali na Kopicův statek se skalními reliéfy v Českém ráji, odkud jsme společně s obrem vyhnali zlé pytláky

Pak jsme navštívili Hamr na Jezeře a hrad, kde zlá čarodějnice uvěznila našeho psího kamaráda Žeryka

Náš další výlet směřoval směrem k České Lípě, do oblasti zvané Peklo, kde každé jaro rozkvétá tisíce a tisíce bledulí. V Pekelském údolí se nám podařilo ze spárů loupežníků zachránit vílu Bledulku

Chtěli byste spolu s dětmi cestovat v našich stopách, po místech, kde jsme zažili dobrodružství? Navštivte náš blog Na cestách s Bonifácem, zadejte svůj e-mail a na Vaši e-mailovou adresu Vám zašleme e-mail s odkazy, ze kterých si můžete mapičky zdarma stáhnout