Rezervace strašidelné lesy – větší rozestupy

Již jsme spustili rezervační systém. Ze zkušeností z minulého roku jsme udělali delší rozestupy (3 minuty), cena zůstává stejná.

Pokud byste chtěli startovat 5 minut po účastnících před Vámi a 4 minuty před účastníky po Vás, prosím, napište mi. Je zde příplatek za neobsazený čas rezervace 200 Kč (příklad: účastníci před Vámi budou startovat v 17:40, Vy v 17:45 a další účastníci po Vás v 17:49)

Share