1. Zastavení – vznik rodu Kolowratů – Kolovraty Praha

Heslo Kolowratů: věrně a stále

Moji milí,

Zdroj: Wikipedia

Pokud si říkáte, že Kolovraty by mohly mít něco společného s rodem, o kterém vám chci vyprávět, tak ano 😊. A ano, i tento rod má svoji legendu o vzniku 😊: Bájný příběh vypráví o silákovi, který zachránil českého krále a jeho malého syna před jistou smrtí, když zachytil loukotě jejich vozu a zastavil tak splašené koně. Rodové příjmení Kolowrat pak vzniklo spojením slov „kolo” a „vrátit” a na počest této události směli páni z Kolowrat užívat erb v podobě kola s osmi loukotěmi. V současné době však používají erbovní znamení orlice.

Za zakladatele rodu a prvního historicky doloženého pána z Kolowrat je považován Albrecht starší z Kolowrat. Hejtman a maršálek manželky Karla IV. Anny Svídnické. Ten je zmiňován roku 1347 jako svědek při prodeji Rožmitálu. Se třemi manželkami se mu narodilo 8 děti, z čehož bylo 6 synů, kteří položili základ tohoto rodu. Sídlem rodu byla původně tvrz, která se v dřívějších dobách nacházela na místě, kde teď stojíte. Tato tvrz zde byla pravděpodobně už ve 12. století, ale patřila šlechtici Mladotovi, předchůdci Kolowratů.

Albrecht starší z Kolowrat se zapisuje do dějin Čech hlavně tím, že doprovází v roce 1355 českého krále Karla IV. na korunovaci do Říma. Cestou zažili spoustu dobrodružství, dokonce jim šlo i o život.

Albrecht starší z Kolowrat byl celkem třikrát ženatý. Vypráví se legenda, že s druhou manželkou Annou toužili po mužském potomkovi. Nezávisle na sobě měli sen, v němž se jim zjevila Panna Maria. Ta jim vyjevila, že mají založit klášter nedaleko ročovské tvrze, a to v místě ohraničeném zlatou nití. Což je také roku 1380 stalo. Pozoruhodné bylo, že mezi povinnosti řeholníků patřily v rámci denních pěti bohoslužeb i dvě mše za hříchy pána z Kolowrat a za všechny, jímž nějakým způsobem ublížil.

Chtěli byste se dozvědět více i rodu Kolowratů?

Rodokmen Kolowratů

Teď důkladně památník prozkoumejte. On je totiž klíčem k vyluštění hádanky…

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Mezeru mezi slovy v hesle nahraďte podtržítkem: „_“, nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: