2. Zastavení – hrad Rožmberk

Moji milí,

vítám vás na hradě Rožmberk. Hrad Rožmberk patří k jednom z nejstarších hradů, které vlastnil rod Rožmberků, konkrétně páni z Rožmberka.

Zdroj: https://dvojka.rozhlas.cz/

Perchta z Rožmberka, neboli Bílá paní z Rožmberka, se narodila pravděpodobně v roce 1429 a byla dcerou Oldřicha II. z Rožmberka. Když jí bylo 20 let, rozhodl se ji otec provdat za Jana z Lichtenštejna. Jejich manželství mělo přinést mír mezi Rožmberky a Lichtenštejny, Jan z Lichtenštejna si od něj také sliboval velké věno.

Jenže manželství se ukázalo býti velmi nešťastné. A to hlavně ze dvou důvodů: Jan z Lichtenštejna měl poněkud „drsnou povahu“, a navíc otec Perchty mu odmítl z důvodů finančních problémů vyplatit slíbené věno, které mělo čítat tisíc kop českých grošů. Ač tedy Perchta v manželství velmi trpěla, nebylo jí pomoci. Podle dřívějších dobrých mravů žena od muže odejít nesměla, i kdyby s ní bylo nakládáno sebehůře.

Po smrti manžela se konečně dostala ze svého nedobrovolného vězení, dávala pozor na bratrovo panství a starala se o chudinu a sirotky. Zemřela 3 roky po smrti svého manžela, v roce 1476.

Při návštěvě hradu si v Rožmberské síni všimněte obrazu bílé paní Perchty z Rožmberka. Podle pověsti se tu na hradě často zjevuje. Podívejte se na video a dozvíte se, proč. Pokud byste chtěli vidět místo, kde Perchta strávila většinu času poté, co byla provdána za Jana z Lichtenštejna, museli byste navštívit zámek Mikulov.

Kupte si teď prohlídku na 1. prohlídkový okruh a hledejte v Rytířském sálu, v tzv. hudebním výklenku, kostlivce, který hraje na hudební nástroj. Pomůže vám to s vyřešením mé další šifry 😊.

https://www.youtube.com/watch?v=nsRS1LSvmac&ab_channel=Al%C5%BEb%C4%9BtaPrudilov%C3%A1
https://www.youtube.com/watch?v=L4f6a8gwSeo&ab_channel=TheMeryJana
https://www.youtube.com/watch?v=be1jJCH32OU&ab_channel=ElisabethWentland

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Místo mezery použijte v hesle podtržítko “_”, nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

HESLO SE SKLÁDÁ ZE 2 SLOV

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: