3. Zastavení – Kostel nejsvětější trojice Rychnov nad Kněžnou

Moji milí,

Teď stojíte u Kostela nejsvětější trojice v Rychnově nad Kněžnou. Tento kostel sice nechal postavit v roce 1594 – 1602 tehdejší majitel panství Kryštof Betengel z Neuenperku, avšak kostel se několikrát přestavoval. A za podobu, v jaké ho známe dnes, má z největší části zásluhu právě František Antonín Kolowrat.

Zdroj: Wikipedia

František Antonín Kolowrat 1778 – 1861, držitel řádu Zlatého rouna, byl nejvyšším pražským purkrabím a během výkonu své funkce řešil mnoho důležitých aspektů své funkce: následky státního rakouského bankrotu v roce 1811, ruská a rakouská vojska ve válce s Napoleonem 1813 – 1815, výstavbu a zvelebování českých lázní, stavbu a údržbu státních silnic a podporoval podnikání. Ačkoliv česky nemluvil (češtinu však znal), obdivoval a aktivně podporoval českou kulturu. Finančně zajišťoval vydávání českých knih. Stal se i prezidentem Královské české společnosti nauk, což bylo nejstarší sdružení českých vědců. František Antonín Kolowrat podporoval i národní obrození. Patřil, vedle Kašpara Šternberka, Františka Josefa Šternberka, Josefa Maria z Kolowrat a Jana Nepomuka Karla z Kolowrat, k zakladatelům Vlasteneckého muzeu v Praze, později Národního muzea v Praze. To bylo založeno 15. dubna 1818 a v čele jeho prozatímní správy stál právě František Antonín Kolowrat. Ten také muzeu věnoval své mineralogické sbírky a rozsáhlou knihovnu 35.000 vzácných svazků.. V Rychnově nad kněžnou nechal František Antonín z Kolowrat postavit novou školu a opravil rodinnou hrobku – kostel Nejsvětější Trojice.

Stojíte teď před Kostelem nejsvětější trojice? Tak zatím ještě nechoďte pryč. Kousek nad vámi totiž uvidíte něco, co vám pomůže rozluštit heslo další hádanky…

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values