3. Zastavení – zámek Konopiště

Moji milí,

Jak jistě víte nebo tušíte, nejvýznamnější české rody spolu bývaly úzce spjaty. Třeba takový sňatek pro šlechtice té doby neznamenal, že se mladý šlechtic zamiloval do ušlechtilé mladé dámy. Sňatek v té době představovalo spíše spojení moci a majetku dvou rodů a také měl politické důvody. Sňatek dětí znepřátelených rodů měl ukončit jejich dlouholeté nepřátelství.

Zdroj: Wikipedia

Ve středověku ženy příliš práv neměly, ale i tak se některé z nich zapsaly do dějin české země. Třeba jako Kunhuta ze Šternberka 1425 – 1449, která se narodila na hradě Konopiště. Ta se v pouhých 15 letech provdala, a to za nikoho „menšího“ než za Jiřího z Poděbrad , jednoho z nejbohatších mužů v království. Musím tedy ještě podotknouti, že to bylo pravděpodobně 18 let před jeho korunovací. Ale i tak za svůj krátký život (zemřela ve 24 letech) stihla v Poděbradech založit špitál (čili nemocnici), jehož provoz financovala, školu, nadaci na výchovu mládeže, na stavbu školy a výchovu vězňů. A dá se vlastně říci, že právě díky ní jsou Poděbrady městem. Protože v té době by se bez nemocnice a školy nemohla žádná obec ucházet o titul města. Chtěli byste vědět více o Kunhutě?

I její dcery si vzaly vlivné osobnosti té doby: dcera Kateřina se ve 12 letech provdala za uherského krále Matyáše Korvína a stala se tak uherskou královnou. Sidonie se v 10 letech prodala za saského vévodu Albrechta III.

Chcete se dozvědět o rodu Šternberků na Konopišti více?

Ale teď už na vás čeká váš oblíbený rébus. Abyste ho rozluštili, poradíme vám, že musíte vyjít ven ze zámku….

Postavte se nad schody, abyste měli budovu za zády. Vydejte se po schodech dolů. Před vámi budete mít kruhový objezd. Objeďte ho, jak se patří a sjeďte na 3. výjezdu. Pak jeďte rovně až na rozcestí. Zde odbočte doprava. Jeďte rovně, na další křižovatce se držte vlevo. Na další křižovatce odbočte vlevo a pak už se dostanete na hlavní. Tam opět odbočte vlevo a jeďte rovně až na další křižovatku ve tvaru kříže. Zde odbočte opět doleva. Další křižovatku projeďte rovně a ocitáte se na velkém kruháči. Sjeďte na druhém výjezdu. A je před vámi další objezd. Sjeďte na druhém výjezdu, tzn. pojedete rovně. Před vámi uvidíte zápasící bytosti. Když je převedete do jednotného čísla, ovšem zdrobnělinu ponecháte, získáte heslo 😊

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Místo mezery použijte v hesle podtržítko: „_“ , nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: