4. Zastavení – Pražský hrad, Starý královský palác, Ludvíkovo křídlo

Moji milí,

  Jak už jsem tu psal, že Šternberkové zažili mnohé pády, tak jsem to myslel i tak trochu doslova 😊. I když tady k tomu pádu naštěstí nedošlo. Ale stačilo málo, a Adam ze Šternberka (1560 – 1623) by zažil na vlastní kůži pád z okna 2. patra. No ale přeci nebudu předbíhat… 😊.

Zdroj: Wikipedia

 Adam II. ze Šternberka zastával nejvýznamnější zemský úřad Českého království – funkci nejvyššího purkrabího. Velel hradní posádce, ale i zemské hotovosti, dokonce zastupoval krále v otázkách ochrany veřejného pořádku v zemi a převzal výkonnou moc nad zemským soudem. Vedl obtížná a vleklá jednání mezi Rudolfem II. a nekatolickými stavy v čele s Václavem Budovcem z Budova, z nichž posléze vzešel Rudolfův majestát. Roku 1609 podepsal Adam II. ze Šternberka Rudolfův majestát na náboženské svobody namísto vyhraněného katolíka nejvyššího kancléře Zdeňka Vojtěcha Popela z Lobkovic, jehož povinností bylo královské výnosy podepisovat. Rudolfův majestát byla listina, která lidem zaručovala svobodu vyznání. Do té doby totiž všichni museli vyznávat katolickou víru .

Začátek 17. století se vyznačoval novými myšlenkami. Šlechta v Čechách chtěla mít větší moc a ovlivňovat dění v Čechách, chtěla zaručit svobodu vyznání, císař Ferdinand II chtěl naopak moc centralizovat ve svých rukou a stavěl se i proti svobodné volbě náboženství. Vše vyvrcholilo stavovským povstáním.

A teď už se dostáváme k tomu pádu: dne 23. května 1618 stavovští povstalci vnikli do místodržitelské kanceláře, právě v místech, kde teď stojíte – v tzv. Ludvíkově křídle na Hradčanech a vyhodili z okna královské místodržící. Mezi královské místodržící patřil i Adam II. ze Šternberka, jeho stáří a smířlivé chování ho však nakonec od pádu zachránilo. Tutu defenestrací bychom mohli nazvat „sametovou“, protože při ní kupodivu nikdo nezemřel. Úředníci spadli do měkkých odpadků 😊.

Platnost Majestátu zrušil císař Ferdinand II. po porážce českého stavovského povstání v bitvě Na Bílé hoře  v roce 1620, a to tak, že jej dal rozstřihnout a spálit jeho pečeť. Na základě této porážky bylo v roce 1621 popraveno 27 českých pánů . V roce 1627 uzákonil Ferdinand II. v Čechách katolické vyznání jako jediné povolené. Toho roku byl hrad Český Šternberk vypleněn vzbouřeným lidem a mezi lety 1712 – 1841 se na něm střídaly různé rody. V roce 1841 ho znovu koupit Zdeněk ze Šternberka.

A teď abych nezapomněl na dnešní úkol 😊. Pokud si nechcete prohlédnout Ludvíkovo křídlo osobně, pomůže vám s řešením téhle velmi lehké hádanky video z České televize.

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: