5. Zastavení – Národní muzeum v Praze

Moji milí,

A teď už se od Adama ze Šternberka přesuneme o nějakých 250 let blíž k naší době, a to konkrétně k 1. polovině 19. století. Koncem 18. století se u Evropě začíná prosazovat nový filozofický směr, tzn. Osvícenství a počátkem 19. století vrcholila po celé Evropě průmyslová revoluce . Byla to doba rychlého hospodářského růstu, rozvoje vědy a techniky.

 Do tohoto období se koncem 18. století narodil i Kašpar Maria Šternberk. Když byste chtěli vědět, kdy přesně se narodil a kdy zemřel, určitě víte, kde to zjistit. Ano, z rodokmenu Kašpara jste luštili druhou šifru 😊. A když už u toho budete, podívejte se, z jakého rodu pocházela jeho maminka. V osobnosti Kašpara se totiž z matčiny strany spojují dva nejmocnější rody, o kterých si vyprávíme. Ale teď už k samotnému Kašparu Mariovi. Když se narodil, byli mu za kmotry dva žebráci. Je to pravda, anebo lež? Ač se to zdá býti spíše legendou, opravdu se tak stalo. A tento skutek, brát si za kmotry žebráky, se stal dobrým zvykem české šlechty.

Zdroj: Wikipedia

Kašpar Maria Šternberk patřil k jednomu z nejvýznamnějších přírodovědců 1. poloviny 19. století, je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky, která se zabývá zkoumáním vyhynulých rostlin. Shromáždil rozsáhlé a neocenitelné sbírky nerostů, zkamenělin a herbářových položek, které se staly základem sbírek Národního muzea v Praze, které Kašpar Šternberk spolu se svým bratrancem založil. Byl členem řádu svobodných zednářů, což je uzavřená mezinárodní organizace, která je zasvěcena společnému cíli (morální a intelektuální zdokonalení lidstva) skrze rituály a obřady. Byl přítelem význačného německého básníka, prozaika a dramatika J. W. Goethe a také německého přírodovědce světového významu Alexandra von Humboldta. Jeho smrtí vymřela leopoldinská větev rodu. Více o něm se dozvíte zde .

A to je téměř konec našeho vyprávění. Ano, téměř. Protože ještě, než skončím, bych Vám něco chtěl říct o panu Zdeňku Šternberkovi, předposledním majiteli hradu Český Šternberk. Protože právě on zažil, dle mého názoru, pro českou šlechtu jedno z nejtemnějších období. Po 2. světové válce studoval na vysoké škole, ale nebyl z politických důvodů puštěn k promoci. Aktivně působil v odboji proti komunismu. Pomáhal při organizování útěků přes hranice a odchodu svých příbuzných a kamarádů na Západ. Na vojně byl přeřazen k Černým baronům (ve filmu jej ztvárnil Václav Vydra), pracoval celkem 5 let v dole. Po okupaci Československa v roce 1968 emigroval do Vídně. Po revoluci se vrátil a věnoval se propagaci českých kulturních památek doma i v zahraničí.

  • Prezident Václav Klaus ho vyznamenal Medailí za zásluhy II. stupně.
  • Kastelánka hradu Český Šternberk o něm mluví jako o laskavém a moudrém člověku.
  • Stejně tak o něm mluví i starostka Českého Šternberka. „Člověka tak srdečného, ochotného a pokorného jsem v životě nepotkala“.

Od jeho smrti v lednu 2021 spravuje hrad Český Šternberk jeho syn Filip.

Gratuluji Vám k ukončení putování za Šternberky a třeba se uvidíme někdy příště při putováním za některým z dalších význačných rodů České země.

Zaujala vás historie rodu Šternberků?

TEST

Poslouchali jste bedlivě vyprávění cestovatele v čase? Pak by pro vás měl být následující kvíz úplnou hračkou 😊

1
Vytvořeno na Podle Jitka Kadečková

Šternberkové

1 / 6

Od jaké významné osobnosti dějin odvozují Šternberkové svůj původ?

2 / 6

Jaký znak mají v Erbu Šternberkové?

3 / 6

Koho si vzala Kunhuta ze Šternberka?

4 / 6

Který český král byl původně dobrým přítelem Zdeňka Konopišťského ze Šternberka?

5 / 6

Adam ze Šternberka málem utrpěl úraz, ale kvůli stáří a smířlivému chování se mu naštěstí vyhnul. Co se mu mělo stát?

6 / 6

Kašpar Maria Šternberk patři k zakladatelům vědní disciplíny:

Vaše skóre je

Průměrné skóre je 100%

0%