GDPR brigádníci

Zaměstnavatel informuje zaměstnance, že v souladu s nařízením EU 2016/679 (GDPR) a zák. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, bude zpracovávat uvedená osobní data zaměstnance pro vedení personální a mzdové agendy ze zákonných důvodů, nezbytných pro splnění smlouvy a právních povinností zaměstnavatele. Zaměstnavatel může zpracovávat osobní údaje zaměstnance pro jiné účely pouze tehdy, pokud mu k těmto účelům zaměstnanec udělí písemně svůj souhlas.

SOUHLASÍM SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

  • pro nabídku další práce jako pohádková postavička na pohádkovém lese

Vaše údaje budeme moci používat po dobu 5 let od data udělení souhlasu. Pokud si to budete přát, můžete tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Vaše práva, vztahující se ke zpracování údajů včetně práva na přístup k informacím a podmínky na ochranu práv najdete v nařízení EU 2016/679.

Vaše osobní údaje nebudou předávány třetím osobám.