Ovoce-5

Menší děti: na kterém ovoci si rády pochutnávají opičky?

Větší děti: které ovoce se nemusí před jídlem loupat?