Ovoce-7

Menší děti: které ovoce si neutrhnete na zahradě?

Větší děti: víte, ze kterého ovoce se vyrábějí rozinky?