Ovoce-9

Menší děti: když byste chtěly dělat ovocný salát, co byste tam nedaly?

Větší děti: co myslíte? Z jakého ovoce by mohl být tento džus?