Pečeť

Moji milí,

Když císař Ferdinand II. zničil pečeť na Rudolfově majestátu, symbolicky tak zrušil její platnost. Ale víte, co je to taková pečeť?

My už pečeť nepoužíváme. Na prokázání pravosti dokumentu nám stačí náš podpis. A k tomu ještě občanský průkaz.

Ve středověku však šlechtické rody mívaly svoji pečeť. Její symbol ji odlišoval od jiných rodů. Když tedy císař Rudolf II. vydal Rudolfův majestát, což je listina opravňující obyvatele Čech k svobodě náboženského vyznání, zapečetil ji svojí pečetí. To znamenalo, že listina je pravá. Pečeť také chránila obsah listu před „cizíma očima“. Pokud například vezl posel pána nějakou důležitou zprávu, kterou se neměl nikdo dozvědět, pán psaní zapečetil. A když příjemce zprávu obdržel, díky neporušené pečeti poznal, že zprávu nikdo nečetl. Je to podobné jako u dopisů. Dopis chrání listovní tajemství. Když ho zalepíte, už si ho nikdo nepřečte, protože zalepit rozlepený dopis tak, aby to nebylo poznat, je téměř nemožné.

Pečetní látka musela splňovat několik kritérií: být pružná, aby se do ní dal vtisknout otisk, a zároveň dostatečně pevná, aby vydržela manipulaci. Jako nejlepším materiálem pro pečeť tedy byl v Čechách zvolen vosk, na jihu od Alp to byl z důvodů vyšších teplot kov. Co by se s takovým voskem stalo při letních teplotách třeba v Itálii vám asi nemusím popisovat 😊. Barva pečetního vosku byla různá podle přísady: mohla se do něj přidávat rumělka, měděnka, nebo i saze. Nejcennější barvou byla červená, tu mohl používat král nebo královská města. Pak zelená, černá a nakonec přírodní.

První pečeti najdeme už ve 4. tisíciletí před naším letopočtem v Mezopotámii, pečetě jsou tu vyrobené z hlíny.

Více o pečetích se dozvíte zde

Tahle šifra také sahá daleko do historie, o hodně dál, než jsme teď my. Vyluštíte ji?

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Mezery v hesle nahraďte podtržítkem: “_” , nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

HESLO OBSAHUJE 4 SLOVA

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: