2. Zastavení – zřícenina Minoritského kláštera Benešov

Moji milí,

Pokud se divíte, proč stojíte u zříceniny Minoritského kláštera v Benešově, a pochybujete, jste-li tu správně, pak vězte, že je vše v nejlepším pořádku. Teď si totiž budeme vyprávět něco o Zdeňku Konopišťském ze Šternberka 1420 – 1476, zprvu dobrém příteli budoucího českého krále Jiřího z Poděbrad. Ten se v začátcích své kariéry zúčastnil zemského sněmu konaném právě v Minoritském klášteře v Benešově (1451), jehož hlavním tématem bylo, kdo bude do doby dospělosti zastupovat budoucího českého krále Ladislava Pohrobka (1440 – 1457). A proč právě v Benešově? Nuže, jednoduchá odpověď: Prahu totiž zasáhla epidemie moru, takže jistě usoudíte, že pobývání v Praze v té době nebylo zrovna bezpečné.

Zdroj: Wikipedia

Už v roce 1457 vedl Zdeněk Konopišťský ze Šternberka do Francie poselstvo, které domluvilo svatbu krále Ladislava Pohrobka s francouzskou princeznou Magdalenou z Valois (ačkoliv kvůli předčasné smrti Ladislava Pohrobka ze svatby nakonec sešlo).

V roce 1458 byl Zdeněk klíčovou postavou při volbě nového českého krále, svého příbuzného Jiřího z Poděbrad. V čele panstva vedl Jiříka ke korunovaci a jako první mu složil hold. Jenže se stále více rozcházeli v názorech na podporu měst a nižší šlechty, což nakonec zapříčinilo, že se oba rozešli jako úhlavní nepřátelé. Zdeněk Konopišťský ze Šternberka se pak postavil do čela tzn. Zelenohorské jednoty, což bylo katolické panstvo, které se postavilo proti Jiřímu z Poděbrad. Více o Zelenohorské jednotě se dozvíte zde .

Jiří z Poděbrad se dlouhou dobu snažil se vzbouřenými šlechtici ze Zelenohorské jednoty vyjednávat, ale nakonec vyhlásil šlechticům válku. Čímž se dostáváme k mému oblíbenému tématu: hrady 😊. Je všeobecně známé, že hrady byly dříve stavěny, aby byly dobývány. Byl hrady patřící rodu Šternberků někdy dobyty? Tak já Vám to povím. Ano, byly. A já byl u toho. A přitom stačilo trochu a hrady by nikdy dobyty nebyly.

Královské oddíly Jiřího z Poděbrad po vyhlášení války šlechticům, kteří stál proti němu, oblehly hrady Český Šternberk a Konopiště a oba hrady dobyly. Nejdéle dokázalo vzdorovat Konopiště, jehož dlouhé osmnáctiměsíční obležení je raritou v dějinách našeho středověkého válečnictví. Ale musím vám prozradit, že nebýt hladu, který obléhané hrady velmi sužoval, jistě by dobyté nebyly 😊.

Zdeněk Konopišťský ze Šternberka musel po dobytí svých hradů potají uprchnout k Uherskému králi Matyáši Korvínovi, kde zůstává až do své smrti v roce 1490.

Jak už jsem říkal, stačilo málo a hrady by dobyté nebyly. Tedy u hradu Šternberk si s tím tak jistý nejsem. Hrad Šternberk měl již dosti zastaralou obranu, byl postaven mnohem dříve a nebyl projektovaný pro útoky moderními technikami boje. Ale u Konopiště jsem si s tím téměř jistý.

Šternberkové vlastnili mnohá panství. Jako i ty, které jsou na obrázku. Starý klášter vám pomůže najít heslo.

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Mezeru mezi slovy v hesle nahraďte podtržítkem: „_“, nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: