4. Zastavení – zámek Rychnov n. Kněžnou

Moji milí,

Konečně se nacházíme na asi nejznámějším sídle roku Kolowratů – na zámku v Rychnově nad Kněžnou. Jan Nepomuk Karel získal zámek až zhruba 10 let před svou smrtí právě po Františku Antonínovi Libštejnskému z Kolowrat, o kterém jsem vám vyprávěl na minulém zastavením.

Zdroj: Wikipedia

Jan Nepomuk Karel z Kolowrat (zvaný Hanuš), rytíř řádu Maltézských rytířů, nebyl pirát 😊, jak by se mohlo podle podobizny zdát. V mládi hodně cestoval (což bylo v té době v módě, říkalo se tomu jít do svět na zkušenou 😊), hlavně po Itálii a Palestině, a při výstupu na Vesuv utrpěl úraz žhavým uhlíkem ze sopky. Hanuš byl stejně jako jeho otec členem řádu Maltézských rytířů, což je rytířský duchovní řád, který vznikl již v 11. století na území Jeruzaléma. Byl to jeden z největších a nejmocnějších řádů středověku. Jeho úlohou byla zpočátku péče o nemocné poutníky cestující do Svaté země, se vzrůstajícím nebezpečím ze strany Turků také ochrana křesťanských památek.

Spolu s otcem se připojil k okruhu vlastenecky smýšlejících aristokratů kolem Kašpara Maria Šternberka. Jeho strýc Josef Maria Kolowrat daroval muzeu část svých sbírek a také březnickou knihovnu s mnoha vzácnými prvotisky a iluminovanými rukopisy. Finančně podporoval například Boženu Němcovou či Karla Havlíčka Borovského. Jednou z nejvyšších částek přispěl do sbírky na výstavbu Národního divadla, celkem 4500 zlatých. Chcete se dozvědět více o stavbě Národního divadla?

Chcete se dozvědět o Janu Nepomukovi z Kolowrat víc?

Kupte si teď vstupné na 1. prohlídkový okruh zámku Rychnov nad Kněžnou a hledejte obraz Albrechta II. Tento obraz je nejstarší dochovaný renesanční portrét muže na území Čech z 2. pol. 16. století. Důkladně si ho prohlédněte, pomůže vám rozluštit další hádanku.

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Mezeru mezi slovy v hesle nahraďte podtržítkem: „_“, nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: