4. Zastavení – zámek Třeboň

Moji milí,

Zdroj: Wikipedia

naše putování se bohužel chýlí ke konci stejně, jako se chýlí ke konci éra slavných Rožmberků. Z mnohých Rožmberků se staly význačné osobnosti, které významnou měrou ovlivňovaly dění v naší zemi, někteří naopak zcela propadli zapomnění. Připomeňme si třeba Viléma z Rožmberka 1535 – 1592, jednoho z nejvýznamnějších evropských politiků 2. poloviny 16. století, který dokonce kandidoval na polského krále. Byl to právě Vilém, který nechal vybudovat největší rybník světa Rožmberk. V roce 1551, když bylo Vilémovi 16 let, převzal do správy rožmberském impérium. V témž roce podnikl kavalírskou cestu do Itálie, aby v Janově spolu s dalšími významnými šlechtici uvítal syna Ferdinanda I. – Maxmiliána a jeho manželku. Kavalírské cesty byly v té době běžnou součástí studia šlechticů, tedy jeho završením. Když Vilém své dominium přebíral, žilo na jeho panství asi 12.000 poddaných, což v té době čítalo zhruba 9% veškerého obyvatelstva tehdejších Čech a společně se svým bratrem Petrem Vokem vlastnili asi 1/7 Čech. Vilém s Petrem dokonce razili i své vlastní zlaté mince, tzn. rožmberský dukát.

Zajímá vás Vilém z Rožmberka?

Teď si však pospěšte, zarezervujte si 1. prohlídkovou trasu na zámku Třeboň a hledejte něco, co jste hledali již v 1. zastavení v Českém Krumlově. Tady to najdete také, i když to bude vypadat trochu jinak 😊. Pomůže vám to rozluštit mou předposlední šifru.

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Místo mezery použijte v hesle podtržítko: “_”

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: