Jak se zrodili šlechtici

Moji milí,

určitě vás zajímá, jak se ve středověku zrodili šlechtici. Podle čeho se určilo, kdo bude šlechtic a kdo nebude? 

V dobách kmenového uspořádání v seskupení rodin, kterému se říkalo kmen, vždy vládl kmenový vůdce. Kolem něho se utvořila skupina zdatných bojovníků, kteří měli za úkol kmen chránit. Právě z ní vznikali pozdější šlechtici.

Ze začátku tu tedy byly pouze významné rody, které za určité zásluhy, např. v boji, za zbavení kraje nebezpečného zvířete či diplomatické schopnosti získaly od vládce nějaký majetek, správcovství hradu či právo používat erb. Tzv. erbovní rodiny byly takovým mezistupněm mezi měšťany a šlechtou. Mimochodem, erb byl v dřívějších dobách docela užitečný v boji. Když měl rytíř na zbroji erb, poznalo se snadno, kdo je spolubojovník a kdo nepřítel. Takže udělování erbů mělo i čistě praktický důvod.

Později se takové skupiny bojovníků formovaly i kolem panovníka. Kníže jako odměnu za věrnost nebo odvahu v boji obdarovával členy své družiny majetkem a také šlechtickými tituly. Z počátku to byl majetek pouze propůjčený, časem se začal dědit z otce na syna.

Ačkoliv významné rody byly pravděpodobně o mnoho starší, první písemné zmínky o jejich existenci sahají teprve až do 13. století. Dříve totiž nebylo zvykem zaznamenávat události na papír. A mnohé rody této situace samozřejmě využily. Vytvořili si vlastní legendy starobylého původu, aby tak mohly žádat o šlechtický titul. Stejně tak to udělaly i rody, o kterých vám vyprávím.

Nové šlechtické rody mohly vznikat až do roku 1500. Pak se v Čechách přijímání nových rodin do šlechtického stavu zastavilo na 47 rodech, které byly zapsány do zemských desek .

Chtěli byste si přečíst víc o tom, jak vznikaly šlechtické rody? Erby šlechtických rodin jsem také použil pro moji další hádanku. Když ji vyluštíte, budete vědět, kam pokračovat.

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Mezeru mezi slovy v hesle nahraďte podtržítkem: „_“, nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

HESLO MÁ DVĚ SLOVA

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: