Obrana a obléhání hradů

Moji milí,

I tentokrát vás musím pochválit. Šifru jste zvládli na jedničku. A protože jste šifru zvládli tak dobře, mám pro vás připravenou další … 😊. Ale až za chvíli.

Jak už jsem vám vyprávěl, král Jiří z Poděbrad obléhal hrady Český Šternberk a Konopiště. Obléhání hradů bylo dříve mnohem oblíbenější technikou boje než bitva na poli. Nebylo potřeba mít velké vojsko a po vyhraném boji dobývající většinou získal větší majetek i válečnou kořist.

Aby se hrad mohl účinně bránit, mívala většina hradů vodní příkop, padací most a padací mříže, dvoje hradby a také věž.

A jak takové obléhání ve středověku probíhalo? Ti, co hrad dobývali, se snažili dostat přes hradby na žebřících, anebo se snažili vyrazit dveře do hradu beranidlem. To byla vyztužená kláda (viz obrázek ). Někdy se útočníci snažili dobýt hrad tím, že s pomocí různých vrhacích přístrojů házeli na hrad kameny nebo zápalné nálože, které měly poškodit hradby, nebo mrtvá zvířata či dokonce mrtvoly nakažené morem, aby posádka hradu podlehla infekci a vzdala se. Husité na hrad Karlštejn vystřelili údajně až 1800 sudů s fekáliemi. A Karlštejn? Ani tak se nevzdal 😊.

Obránci však byli většinou ve výhodě. Žebříky se snadno odstrkovaly, na obléhatele dopadaly ostré šípy. A tak většinou nejvýhodnější taktikou bylo hrad oblehnout, přerušit zásobování a hrad se po nějaké době vzdal sám. To víte, bez jídla se žije těžko 😊. Ale to se mělo již brzy změnit s vynálezem děla.

Vy již víte, že hrady se dříve stavěly dřevěné, ale protože takový dřevěný hrad nebyl asi příliš pevný, začaly se hrady stavět z kamene. Ale to bylo z čistě praktického hlediska. Kámen byl tvrdý a odolný. Neznamenalo to tedy, že lidé v té době již neznali cihly. Znali, jen je na stavbu hradů nepoužívali. Ale my si tu si cihlami trochu pohrajeme. Anebo to nejsou cihly?

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Mezeru mezi slovy v hesle nahraďte podtržítkem: „_“, nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: