Stavba hradů

Moji milí,

Nedá mi to, ač jsme již v 18. století, říci vám něco o stavbě hradů. Protože si myslím, že právě tohle je to nejzajímavější téma 😊.

Hrady se stavěly v rozmezí 11. – 16. století, tedy mezi rok 1000 – 1600. Popisovat tady typy hradů podle dispozic vám tu nebudu, to si konec konců můžete najít i na internetu 😊. Možná vám jen řeknu, že hrady se dělily na skalní, jeskynní, ostrožné, výšinné nebo vodní.

Postavit takový hrad však nebylo vůbec jednoduché. Prvním problémem už bylo najít vhodné místo. Kromě toho, že hrad měl stát na kopci, musel splňovat spoustu dalších podmínek, aby se stal ideálně nedobytný. A takové ideální podmínky jste v krajině našli jen málo kdy.

Dalším problémem bylo podloží. V dobách, kdy se hrady stavěly, nebylo možné provést hlubinný 50 m vrt, aby geodet zjistil, zda je podloží pro stavbu hradu vhodné. Někdy se dokonce stalo, že stavitelé neodhadli nosnost skály a rozestavěný hrad se tak zničil. Občas se dokonce zřítil už i dostavěný hrad plný lidí.

První hrady byly spíše taková opevněná hradiště chráněná valem, jejichž dřevěné stěny bývaly zpevněné suchou zdí. Jenže s vývojem zbraní už dřevěné hrady přestávaly dostačovat, a tak nejdříve panovník a pak i šlechta začala stavě hrady kamenné. Ale ani to nestačilo. Hrady se musely neustále přebudovávat a vylepšovat s tím, jak se vylepšovaly zbraně. Stavěly se různé dělostřelecké věže, zemní valy s nasucho vybudovanými zdmi s dřevěnými nástavbami, které dokázaly náraz dělové koule docela dobře absorbovat. S rozvojem nových zbraní však i takto dobře opevněné hrady přestávaly mít schopnost odolávat útokům nových zbraní, a tak se šlechta konečně mohla přesunout do o mnoho příjemnějších a pro život pohodlnějších zámků….

Chtěli byste se dozvědět více o stavbě hradů? Nebo zde.

Co se mi vždy nelíbilo na hradech bylo, že nebyly vůbec barevné. Tedy kromě erbů, které na hradech vždy visely. Ty byly barevné někdy až moc 😊. A tak jsem se rozhodl barvy použít i v naší hádance….

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Místo mezer použijte v hesle podtržítko: “_” , nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

HESLO OBSAHUJE 4 SLOVA

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: