Život dětí ve středověku

Moji milí,

O tom, jak žily dříve děti, víme jen velmi málo. Ve středověku se totiž mnoho dětí nedožilo dospělosti, a tak se dětem nevěnovala až taková pozornost, jako v současnosti. Některé prameny dokonce uvádí, že zhruba ¼ dětí se nedožila 1. narozenin. Většina dětí, hlavně z chudých rodin a na vesnicích, začínají už od 3 let pracovat. Pomáhají starším sourozencům, sedmileté děti už běžně pomáhaly rodičům s hospodářstvím. To však neznamenalo, že by děti neměly žádný čas si hrát. Hrály si při práci a často jen s tím, co našly, nebo si dokázaly vyrobit. Píšťalku z proutí, mlýnek na potoce, panenku z polínka. Bohatší děti mívaly i vyřezávané hračky ze dřeva nebo i napodobeniny zbraní. Více o dětství ve středověku se dozvíte zde .

Poprvé se větší zájem o dítě objevil až někde kolem 18. století, tj. v době osvícenství. To byl nový životní i filozofický směr, který narozdíl od baroka, které se vyznačovalo vysokým důrazem na náboženství a popírání praktického lidského života, se zaměřuje na racionální myšlení, logiku a důraz na potřeby člověka. Někteří si ještě určitě pamatujete, jak jsem vám v putování za Šternberky vyprávěl o středověkém lékařství, kdy jako obrana proti syfilis bylo zakázáno klít a hrát v kostky. Anebo že v dobách, kdy ještě nebyli žádní lékaři, spočívala léčba nemocného v tom, že se za něj duchovní modliliTak právě osvícenství začínalo hledat důvody nemoci v lékařství a začalo se zajímat o všechny aspekty lidského života. . Více o osvícenství se dozvíte zde .

Marie Terezie zavedla dětem roku 1774 povinnou školní docházku . Ta začínala v 6 letech a probíhala až do 12 let. V té době se děti naučily číst, psát a počítat, učili se náboženství, ale také základům vlastivědy, hudební výchovy a základům dalších předmětů. Ve 12 letech se už dítě bralo jako dospělé. Více o školské reformě .

Děti mají rády zvířata, tak jsem si tady připravil jednu šifru přímo pro vás 😊

Nápověda

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc1

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Nápověda 2 – řešení

Heslo pro zobrazení nápovědy: pomoc2

[ppwp] Empty content, invalid attributes or values

Pokračovat na další stránku

Místo mezery použijte v hesle podtržítko: “_” , nepoužívejte velká písmena ani háčky či čárky

HESLO OBSAHUJE DVĚ SLOVA

Restricted Content
To view this protected content, enter the password below: