zviratka – 5

Menší děti: kdo ze zvířátek má nejraději vodu?

Větší děti: kdo si staví na potoce hráz?