zviratka – 7

Menší děti: čím byste nekrmily ptáčky v zimě? a) hrášek, b) zrní, c) hamburger

Větší děti: kdo by nám mohl přinést dopis?